chocker

Chocker vàng đính đá CK-010

150,000 240,000 

Chocker vàng đính đá CG CK-012

150,000 240,000 

Chocker vàng dây lớn Dior CK-011

150,000 250,000 

Chocker đính đá mặt ngọc CK-003

150,000 240,000 

Bộ chocker vàng 3 dây Chanel CK-013

150,000 240,000